SKAUT

Motto „Být skautem znamená umět si poradit“

Skautský program je pestrobarevný – náplň činností je různorodá a přizpůsobená jak věku, tak individuálním potřebám dětí.

V Mohelnici vedeme aktuálně dětskou koedukovanou družinu benjamínků, vlčat a světlušek

Aktuální podmínky pro registraci a vstup do organizace Junák – český skaut naleznete zde

Děkujeme za podporu

elektro Apollo | Železářství Karel Nosek | lékárna Salve | Mudr. Lucie Langová | a další.