MALÝ HUDEBNÍČEK

Program pro děti od 1,5 roku do 5 let

Naším cílem je pomocí hudby a jejích účinků pozitivně působit na rozvoj dítěte a nabídnout malým i velkým široké spektrum možností, jak díky hudbě harmonicky, smysluplně a systematicky podporovat všechny lidské smysly.

Děti se naučí vnímat hudbu nejen SLUCHEM, ale i celým svým tělem. Budeme s nimi v POHYBU, potrénujeme HMAT a vyzkoušíme rozličné materiály, které dokáží vyluzovat rozličné ZVUKY. Naučíme se hudbu VIDĚT v naší fantazii a představivosti. Budeme trénovat KONCENTRACI a KLID pomocí prvků JÓGY. Ale především si budeme HRÁT.

Každou hodinu se naučíme známé lidové písničky, říkadla, různé pohybové prvky a vnímání rytmu. Budeme poslouchat moderní, vážnou i netradiční hudbu a k tomu si samozřejmě vždy i něco vytvoříme. Pokaždé si zpracujeme nové téma, které bude vždy navazovat na to předešlé a zároveň bude reflektovat aktuální roční období, různé svátky a tradice. Celý rok tak pro nás bude zábavným objevováním a obnovováním obyčejných lidových zvyků a obyčejů.

Rezervace a cena na https://mohelnicek.webooker.eu/

Děkujeme za podporu

elektro Apollo | Železářství Karel Nosek | lékárna Salve | Mudr. Lucie Langová | a další.